Start:
30/11 2019
Kl. 11.00

Slut:
30/11 2019
Kl:. 14.00

Start 30/11 2019 Kl. 11.00

Slut 30/11 2019 Kl. 14.00

Föredrag och invigning av ny utställning om Finska vinterkriget

Under dagen kommer Anders Grafström, pensionerad överstelöjtnant att berätta om Finlands fyra krig och dess konsekvenser för landet. Anders började sin militära bana vid Västerbottens regemente i Umeå och har under många år haft nära kontakter med Finland, där hans far var finlandsfrivillig under två krig.
Anita Lalander berättar om sin mamma Maija Helena Kitunen som föddes den 10 november 1918 och var äldsta dottern i en skara på fyra i den finsktalande familjen. Under uppväxten blev Maija flicklotta och under Vinterkriget 1939-40 tjänstgjorde Maija som fältkökslotta vid Lottabyrån på Karelska Näset. Under lottautbildningen hade lottornas karaktärer studerats och krigsplaceringen gjordes därefter. Hennes syster Elina sa “Maija skickades till de värsta platserna”.
Mellan föredragen öppnas den nya utställningen om Finska vinterkriget där vi varvar händelser med personliga öden. Dagen startar kl. 11:15 med en inledning av Museichef Stefan Karlsson och avslutas med ett föredrag av Anita Lalander.

11:15  Inledande tal av Stefan Karlsson

11:25-12:25 Föredrag av Anders Grafström

12:25-13:00 Tid för fika och se utställningen

13:00-14:00 Föredrag av Anita Lalander

Efter det tid för att se utställningen.

Invigningserbjudande för entré inkl. båda föredragen 150 kr per person.  Pris för endast föredrag, 50 kr per föredrag.

 

Fotograf: Anita Lalander

Kontakta oss

Namn*
Förening/företag
Telefonnummer
Epostadress*

* Obligatoriska fält


Ärende*
Meddelande*

Skickar formulär...

Tackar!

Nu är det skickat. Vi återkommer så fort som möjligt!