Start:
05/10 2019
Kl. 11.30

Slut:
05/10 2019
Kl:. 14.00

Start 05/10 2019 Kl. 11.30

Slut 05/10 2019 Kl. 14.00

Invigning av utställningen ”Slaget vid Stäket”

Kom och ta del av de senaste rönen om slaget vid Stäket i vår nya skärmutställning.
Vad hände egentligen när 27 000 Ryssar härjade i Stockholms skärgård? Och hur gick det till när de svenska soldaterna kraftfullt slog ned det Ryska anfallet mot Stäket.

11:30-11:35 inledning av museichef Stefan Karlsson

11:35-11:45 introduktion av Jaak Kallak

11:45-12:45 föredrag av Tomas N Englund

13:00 invigning av utställningen

Kort text om föredraget av Tomas N Englund:

År 2003 initierade Tomas ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om händelserna vid Baggensstäket 1719. Sedan dess har båda slagfälten totalundersöktes, 80% av sundet och en massgrav liksom att okända svenska och ryska arkivhandlingar upptäckts. Undersökningarna bjuder på flera överraskande resultat vad avser ex. händelseförlopp, hur sundet var befäst och vilka förband och befälhavare som egentligen deltog i striderna. I sitt föredrag berättar han om dessa resultat.

Under 1990-talet ägnade sig Tomas åt att studera försvarsanläggningar från antiken i östra Medelhavet. Sedan år 2000 ägnar han sig helt åt slagfältsarkeologi. Tomas är även initiativtagare till Sveriges första slagfältsmuseum HAMN som berättar om slaget vid Baggensstäket. I sitt pågående avhandlingsarbete skriver han om resultaten av forskningsprojektet.

Pris
130 kr per person för vuxna.
80 kr per person för ungdomar mellan 12-17 år.
barn under 12 år gratis i målsmans sällskap.

Priset inkluderar föredrag, entré till museet samt deltagande vid invigningen av utställningen.

Kontakta oss

Namn*
Förening/företag
Telefonnummer
Epostadress*

* Obligatoriska fält


Ärende*
Meddelande*

Skickar formulär...

Tackar!

Nu är det skickat. Vi återkommer så fort som möjligt!