Visas i muséet

< Tillbaka <
Info om fordonet
Bildgalleri

Visas i muséet

Pansarbandvagn 301 (Pbv 301)

Pansarbandvagn 301 (Pbv 301) var en pansarbandvagn som användes av den svenska armén under 1960-talet.

Den utvecklades som en tillfällig lösning för att erbjuda pansarförbandens skyttesoldater splitterskyddad transport innan den nya pansarbandvagnen (Pbv 302) var färdig för leverans. Man tog helt enkelt chassit från den utgångna Stridsvagn m/41 och försåg den med ny överbyggnad. Även motorn och styrsystemet byttes. Ombyggnationen utfördes av Hägglund \& Söner och leveransen skedde under 1962 och 1963 till ett antal av 185 st. Det fanns även två specialversioner, en för stridsledning och en för eldledning. Pbv 301 kunde, efter en del enklare förberedelser, vada till ett djup av 1,5 meter.

 

Upp- och avsittning sker genom två dörrar på vagnens baksida. Soldaterna kan även strida från vagnen genom två stora takluckor. I främre vänstra delen av stridsrummet finns dessutom en observationshuv så att chefen för skyttegruppen kan orientera sig.

Pbv 301 är beväpnad med en 20 mm automatkanon m/45. Kanonen är lagrad ovanför vagnchefens observationshuv. Den riktas och avfyras av vagnchefen. Man hade också tre stycken rökkastare på var sida av frontpansaret.

Bildgalleri


Specifikationer

Tillverkare

Hägglund & Söner, Sverige

Tillverkarens typbeteckning

Pbv 301

Svensk militär beteckning

Pbv 301

Skydd

8-50 mm

Beväpning

Bofors 20 mm akan m/45B Rökksatare

Tillverkningsår

1962-1963

Antal tillverkade

220

Antal i svensk tjänst

220

Motor

SFA B44, 4-cylindrig luftkyld bxoxermotor. Slagvolym 5,2 liter (314 cu.in) Effekt 110 kW (150hp)

Kraftöverföring

Praga-Wilson 5-växlad förväljarlåda

Vikt

11700kg

Maxhastighet

45km/h

Besättning

2+8 man skyttegrupp

Här står Pbv 301

 

Fler fordon i samma kategori