Vänförening

Arsenalens vänförening heter Södermanlands Regementes Museiförening – den bildades under den tid regementet fortfarande fanns kvar och verkade för att främja den museiverksamhet som fanns vid dåvarande P10. Nu stödjer den Arsenalen.

Södermanlands Regementes Museiförening

Som medlem medverkar Du till att en del av Sveriges militärhistoria bevaras och hålls levande. Bli medlem och ge ditt stöd till verksamheten!

Föreningen är en ideell stödförening vars främsta syfte är att stödja Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska Samlingars utveckling och drift av Försvarsfordonsmuseum Arsenalen i Strängnäs.

  1. Föreningen skall verka för att militärhistoriskt intressant materiel tas om hand och sparas.
  2. Föreningen skall understödja vid utveckling av museet.
  3. Föreningen skall samla in medel till underhåll och renovering av fordon och annan materiel som ingår i samlingen.

Ditt bidrag kan vara allt ifrån ett ”passivt medlemskap” till ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet, alla är lika välkomna.

Vill du veta mer?

– Besök då vänföreningens hemsida

Medlemskap erhålles genom att betala in årsavgiften 100:- till plusgirokonto 188498-0

Ange gärna e-postadress för att erhålla utskick elektroniskt – du hjälper föreningen ytterligare!

Vi söker även sponsorer som vill bidra till renoveringsprojekten, eller som på annat sätt vill hjälpa till med stöd till verksamheten.

Kontakta oss

Namn*
Förening/företag
Telefonnummer
Epostadress*

* Obligatoriska fält


Ärende*
Meddelande*

Skickar formulär...

Tackar!

Nu är det skickat. Vi återkommer så fort som möjligt!